Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
  Asiakasnäkymä
  Esimerkkikunta (poistetaan 11/2023)
  Updated 17.07.2024

  Example service (will be removed 10/2024)

  Kirjoita lyhyt tiivistelmä tai “hissipuhe” palvelusta. Kerro napakasti parilla selkeällä lauseella, mistä palvelussa on kyse ja kenelle se on tarkoitettu.  Lyhyt kuvaus näkyy palvelun ingressinä hakutuloksissa ja muilla listoilla. Language version
  Service implementation:
  Contact service
  Service keywords:
  Aiming for open labour market,
  Person with higher education,
  Professional skills development
  Service language
  Finnish
  (a1.1 basic knowledge of the language)
  ,
  Swedish
  ,
  English
  (a1.1 basic knowledge of the language)
  Chargeable:
  service's cost 123.60€

  Kuvaa kenttään maksullisuuteen liittyvät tarkennukset ja poikkeukset. Kerro esimerkiksi, jos palvelu on maksullinen vain tietylle kohderyhmälle, asiakkaan on mahdollista saada hinnan alennusta tai käytössä on palveluseteli. 

  Esim. “Koulutus on maksullista ja opintoseteli on käytössä. Mikäli opiskelija ei kuulu kotoutumiskoulutuksen piiriin, opisto voi myöntää opintomaksuun opintoseteliavustusta, jolloin opinnot voivat olla peräti maksuttomat. Opintoihin on mahdollista hakea myös Kelan ammatillisen kuntoutuksen tukea tai opintotukea. Opiskelijan lounas on maksuton ja opiston asuntolassa asumiseen voi hakea myös asumistukea Kelalta. Ennen opintojen alkamista, opintojen rahoitus kannattaa kartoittaa opiston ohjaajan kanssa.” 

  Language version

  Service accessibility

  Digital skills required
  Requires strong identification
  Does not require reading skills
  Hearing restrictions are taken into account in the implementation
  Physical restrictions are taken into account in the implementation
  Anonymous participation is possible
  Possibility to participate in sign language
  Possible to borrow tools or equipment
  Possibility of easy language service
  Possibility of interpretation
  Visual restrictions are taken into account in the implementation
  The service is gender oriented
  Requires own tools or equipment
  The online service is accessible

  Kohderyhmä

  Kuvaa kenttään, kenelle palvelu on suunniteltu, millaisessa elämäntilanteessa oleva asiakas osallistumisesta hyötyy ja kenelle se soveltuu, tai onko työttömyyden statuksella tai kestolla merkitystä osallistumiseen. Kuvauksessa voi myös olla tarkentavaa tietoa esimerkiksi asiakkaan ikään, asuinkuntaan tai kielitaitoon liittyen.

  Esim. "Palvelu on avoin kaikille, eli voit olla työnhakijana, työssä tai työelämän ulkopuolella. Palvelu voi sopia sinulle, jos 

  • opintosi ovat aiemmin keskeytyneet ja haluaisit jatkaa niitä tai pohtia muita koulutusvaihtoehtoja 
  • sinulla ei ole vielä tietoa itseäsi kiinnostavasta opiskelualasta (hakeutuminen, koulutuksen soveltuvuus esim. terveydellisten rajoitteiden vuoksi) 
  • olet kiinnostunut osaamisesi kehittämisestä, mutta et tiedä, mikä ala olisi sinulle oikea.” 

  tai: "Palvelu X on tarkoitettu yli 25-vuotiaille Y kunnan työttömille työnhakijoille. Voit hakeutua palveluun, jos työttömyytesi on kestänyt enintään N vuotta. Voimassa oleva 0-tuntisopimus ei estä osallistumista palveluun. Osaathan auttavasti suomea, ruotsia tai englantia. Palvelu alkaa alkukartoituksella, jonka jälkeen sinulle tehdään yksilöllinen suunnitelma. Sinulla voi olla aiempaa työkokemusta tai koulutustaustaa näistä aloista tai ala voi olla sinulle kokonaan uusi."

  Language version

  Home municipality
  Municipality doesn't matter
  Age groups:

  Osallistuminen

  Kerro asiakkaalle, miten hän pääsee osallistumaan palveluun, mahdolliset ilmoittautumiskäytännöt ja kanavat sekä osallistumiseen liittyviä ehtoja.

  • Onko palveluun ennakkoilmoittautuminen? Miten ja milloin se tehdään? 
  • Onko ilmoittautumisessa määräaikaa? 
  • Onko palveluun osallistuminen tai ilmoittautuminen jatkuvaa? 
  • Voiko osallistua vain osaksi aikaa? 
  • Miten osallistumiseen tulisi varautua? 
  • Tuleeko osallistujalla olla omia työvälineitä yms. mukana? 
  • Mistä osallistuja saa lisätietoa? 
  • Onko osallistumisessa jotain ehtoja, esimerkiksi läsnäolopakko?

  Esim. "Palveluun on jatkuva ilmoittautuminen. Voit halutessasi osallistua palvelun infoon tai aloittaa suoraan palvelun alkukartoituksen. Voit itse ilmoittautua infotilaisuuteen verkkosivuilla (linkki) täyttämällä verkkoilmoittautumislomakkeen tai pyytää omaa asiantuntijaasi työllisyyspalveluissa suostumuksellasi ilmoittamaan sinut. Infotilaisuus kestää noin 40 min. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus. Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua myös suoraan alkukartoitukseen. Alkukartoitus kestää 1-2 päivää, jonka jälkeen palvelu voidaan keskeyttää tai jatkaa 6 kuukauden mittaiseen koulutukseen. Palveluntuottajalta saat tarvittavat välineet. Palveluntuottajalla on laaja yhteistyöverkosto ja pääset harjoittelemaan koulutuksessa opittuja asioita sinulle sopivassa alan yrityksessä. Valmentajat auttavat myös haastatteluihin valmistautumisessa ja työhakemusten laatimisessa. Lisätietoa palvelusta saat palvelun verkkosivuilta tai omalta asiantuntijaltasi työllisyyspalveluissa."

  Requirements for participation:

  Kerro, millaisten edellytysten tulee täyttyä, jotta asiakas voi osallistua palveluun. Esimerkkejä osallistumisen edellytyksistä: 

  • kielitaitotaso tai ikä 
  • ICT-taidot 
  • pohjakoulutus tai työkokemus 
  • työttömyyden kesto 
  • työttömyysstatus 
  • elämäntilanne 
  • myönteinen päätös osallistumiselle. 

  Esim. "Palveluun osallistuminen edellyttää että olet X kunnan työllisyyspalveluissa työttömänä työnhakijana ja työttömyytesi on kestänyt enintään 3 vuotta. Palveluun voivat osallistua kaikenikäiset asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita työllistymään Y alan työtehtäviin. Puutteellinen suomen kielen taito tai puutteelliset tietotekniset perustaidot eivät estä palveluun osallistumista. Jos pystyt vähintään auttavasti asioimaan vastuuasiantuntijasi kanssa jollakin näistä kielistä (suomi, ruotsi tai englanti), voit osallistua palvelun alkukartoitukseen. Palveluun osallistuessasi, tulee työkykysi olla sellainen, että kykenet työskentelemään Y alan työtehtävissä. Soveltuvuuttasi ko. alojen töihin arvioidaan palvelun kartoitusjaksolla. Sinulla voi olla aiempaa työkokemusta ja koulutustaustaa näistä aloista tai voit olla kokonaan uusi aloille hakeutuva henkilö. Kun nämä edellytykset täyttyvät, työllisyyspalvelut harkitsevat palvelun tarkoituksenmukaisuuden."

  tai

  "Palveluun on mahdollista osallistua, jos 

  1. olet halukas ja motivoitunut työllistymään
  2. olet työttömänä työnhakijana kunnan työllisyyspalveluissa tai TE-toimistossa
  3. sinulla on diagnosoitu vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikuttaa työllistymiseen ja josta olet esittänyt lääkärintodistuksen 
  4. sinulla on terveydentilan vuoksi suuria haasteita löytää työpaikka."
  Benefits of participation:

  Motivoi asiakasta kertomalla hänelle osallistumisen hyödyistä.  

  • Miksi sinun kannattaa osallistua tähän palveluun? 
  • Miten tilanteesi tai osaamisesi voi muuttua palveluun osallistumisen myötä?  
  • Kuvaile esimerkiksi osallistumisen aikana kehittyviä taitoja, mahdollisia todistuksia, vertaistukea, kontakteja ja jatkovalmiuksia. 

  Esim. "Palvelun tavoitteena löytää sinulle töitä XYZ alan työtehtävissä. Palveluntuottajilla on kontakteja alojen työnantajiin ja työpaikka voi löytyä hyvinkin nopeasti. Palvelun kautta syntyneissä työsuhteissa sinulle tulee taata minimissään 18 tuntia töitä viikossa. Palvelussa saat henkilökohtaista tukea työnhakuusi, jolloin mahdollisuudet täyttää työnhakuvelvoitetta helpottuvat. Valmentajat auttavat haastatteluihin valmistautumisessa ja työhakemusten laatimisessa. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa palvelun aikana tarvittaessa passi-/korttikoulutuksia (esim. hygieniapassi tai anniskelupassi)."

  Toteutustapa

  Method of organizing

  Kerro asiakkaalle palvelun toteutuksesta ja mitä sen aikana tapahtuu. Kuvaile esimerkiksi: 

  • Kuinka kauan palvelu kestää? 
  • Miten ja missä palvelu on saatavilla? 
  • Millä eri tavoilla palvelua toteutetaan (esimerkiksi asiointikanavat, ryhmäkoot ja yksilöohjaus)? 
  • Mistä palvelu koostuu (palvelun elementit ja sisällöt)? 

  Avaa toteutustapaa niin, että osallistuja ymmärtää kuinka kauan palvelu kestää, mitä sen aikana tapahtuu, missä sijainneissa ja millä tavoin se on kulloinkin saatavilla. 

  Esim. "Psykologin ohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan yhdessä psykologin kanssa omaa tilannettasi ja toiveitasi sekä saamaan uusia näkökulmia. Ohjauksen tavoitteena on tukea sinua tulevaisuutesi ratkaisujen tekemisessä. Ohjaus on luottamuksellista ja maksutonta palvelua. Ohjausta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja tulkin välityksellä. Asiakkaita palvellaan kasvokkain, puhelimitse ja videoyhteydellä. Yksittäinen ohjauskeskustelu kestää noin tunnin. Keskusteluja voi olla yhden tai useamman kerran. Ohjaukseen voi sisältyä myös tehtäviä, testejä ja työ- tai koulutuskokeiluun ohjaamista." 

  tai

  "Palvelu X koostuu alkukartoituksesta ja työllistymispalvelusta. Voit osallistua ennen palvelun aloittamista infotilaisuuteen tai aloittaa suoraan palvelun alkukartoituksen. Infossa esitellään palvelua ja asiakkailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Palvelun kokonaiskesto on enintään 6 kk. Palvelu alkaa alkukartoituksella, joka kestää 1-5 päivää ja jossa selvitetään tavoitteesi ja soveltuvuutesi aloilla työskentelyyn (sis. haastattelua ja kirjallisia tehtäviä). Tarpeen mukaan myös kielitaitoa kartoitetaan. Kartoituksia voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisina ja toteutustapa voi olla lähi- tai etätoteutus. Palveluntuottaja ottaa yhteyden sinuun puhelimitse ja sähköpostitse kartoituksen ajankohdan sopimiseksi. Jos alkukartoituksen perusteella nähdään, ettei palvelu sovi sinulle, palvelu päätetään. Jatkavien asiakkaiden palvelu etenee yksilöllisesti räätälöidyllä työllistymispalvelulla. Palvelun valmentajat ovat taustaltaan alan ammattilaisia ja he osaavat auttaa sinua mm. työnhakuasiakirjojen päivittämisessä, haastattelun harjoittelemisessa."

  Language version

  Attachments (open in a new tab):

  Missä ja milloin

  weekly, starting from 10/23/2023 - 08:30 -

  Esimerkkikatu 1, 00100 Helsinki (Esimerkkiorganisaatio)

  Toimipaikan lisätietoon voit lisätä toimipisteeseen liittyviä tarkennuksia tai huomioitavia asioita, esimerkiksi aukioloihin, saapumiseen tai esteettömyyteen liittyen.
  Accessibility
  The building has an elevator

  Spatial planning takes into account visual restrictions

  Accessible by public transport
  Palvelun kieli
  Finnish,
  Swedish,
  English
  Additional info:
  Jos toimipisteeseen tai järjestämisajankohtaan liittyy jotain tarkennettavaa, voit kuvata sen tässä.
  Esim. "Kun tulet varatulle tapaamiselle, voit mennä suoraan hissillä tai portaita kutsuviestissä mainittuun kerrokseen odottamaan. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos et ole varma mihin sinun pitäisi mennä, voit kysyä apua katutason neuvontatyöntekijöiltä tai vartijalta.", "Kaikki toimipisteessä tapahtuvat infotilaisuudet järjestetään 2. kerroksen koulutustiloissa. Asiakkaat voivat tulla hissillä 2. kerroksen aulatilaan odottamaan tilaisuuksien alkamista." tai "Huomaathan, että kaikki Postitalon tapahtumat kesä-heinäkuussa järjestetään vain ensimmäisen kerroksen Sauma- ja Purku-kokoustiloissa."
  Language version