Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön
  Asiakasnäkymä
  Kaikki kunnat
  Päivitetty 24.04.2024

  Aikuisten lukiokoulutus

  Aikuisten lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.
  Palvelun toteutustapa
  Läsnäoloa vaativa palvelu,
  Etä- tai verkkopalvelu
  Kohderyhmä
  Kouluttautumisesta kiinnostunut,
  Perus tai 2. asteen koulutus puuttuu,
  Osaamisen kehittäminen
  Palvelun kieli
  suomi
  Maksullisuus
  Ei maksua

  Kohderyhmä

  -

  Osallistujan kotikunta
  Kotikunnalla ei merkitystä
  Ikäryhmät
  Kaikille työikäisille

  Osallistuminen

  Aikuisten lukiokoulutusta tarjoavat oppilaitokset löytyvät Opintopolusta.

  Eri oppilaitoksilla on erilaisia ilmoittautumiskäytäntöjä. Selvitä oppilaitokselta tarkemmat käytännöt oppilaaksi ilmoittautumiseen.

  Olethan yhteydessä omaan vastuuasiantuntijaasi tai omavalmentajaasi ennen koulutuksen aloittamista. Koulutukseen osallistuminen voi vaikuttaa oikeuteesi työttömyysetuuteen ja se täytyy selvittää ennen koulutuksen aloittamista.

  Osallistumisen edellytykset:

  Perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava aikaisempi oppimäärä

  Toteutustapa

  Toteutustapa

  Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Aikuisten lukiokulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja muilla näytöillä. Aikuisten lukiokoulutus ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuuden jatkaa tai aloittaa lukio-opintoja aikuisena. Koulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan sekä oppimaan oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

  Aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos voi järjestää opiskelijoilleen mahdollisuuden

  • suorittaa lukion oppimäärän
  • suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän
  • suorittaa yksittäisiä opintojaksoja
  • suorittaa muita lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä aineita tai aihekokonaisuuksia
  • suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan.

  Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 88 opintopistettä. Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat lukioasetuksen (810/2018) liitteen 2 mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Opintoihin voi lisäksi sisältyä koulutuksen järjestäjän päättämiä paikallisia valinnaisia opintoja, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa.