Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus tarkoittaa, että digitaalisissa palveluissa otetaan huomioon erilaiset käyttäjät, heidän tarpeensa ja käyttötilanteet, jotta kaikki voivat käyttää palveluja mahdollisimman helposti.

Julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuutta säätelee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että monenlaiset erilaiset käyttäjät voivat käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. Tämä tarkoittaa myös toimintarajoitteisia tai teknisiä apuvälineitä käyttäviä käyttäjiä. Saavutettavuus sisältää myös periaatteen helposti ymmärrettävistä verkkosisällöistä. 

Laki edellyttää, että verkossa julkaistut sisällöt noudattavat kansainvälisiä Verkkosisällön saavutettavuusohjeita. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeisto, johon  vaatimukset perustuvat. WCAG:ssa on saavutettavuudelle kolme eri tavoitetasoa; A, AA ja AAA. 

Saavutettavuuden arviointi

Palvelumanuaali-verkkopalvelun saavutettavuutta arvioidaan koko kehittämisen elinkaaren ajan ja palvelu pyritään suunnittelemaan saavutettavuusperiaatteet huomioiden. 

Loppuvuonna 2024 palvelun saavutettavuuden arvioi ulkopuolinen toimittaja. Havainnot ja saavutettavuusseloste lisätään tällöin sivulle.