Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön
  Asiakasnäkymä
  Kaikki kunnat
  Päivitetty 05.06.2024

  Aikuisten perusopetus

  Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Vaiheilla on oma tuntijakonsa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot.
  Palvelun toteutustapa
  Läsnäoloa vaativa palvelu
  Kohderyhmä
  Kouluttautumisesta kiinnostunut,
  Perus tai 2. asteen koulutus puuttuu,
  Kotoutumisajalla oleva,
  Kotoutumisajan ylittänyt,
  Ulkomailla suoritettu koulutus,
  Osaamisen kehittäminen
  Palvelun kieli
  suomi
  Maksullisuus
  Ei maksua

  Kohderyhmä

  Aikuisten perusopetuksen kohderyhmiä ovat

  • perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
  • 17–25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin
  • vangit, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai joilla ei ole tarvittavia opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • aikuiset romanit, joilla on vain vähän peruskouluopintoja tai peruskoulun päättötodistus puuttuu
  • muut aikuiset, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä aikuiset, jotka opiskelevat yhtä tai useampaa oppiainetta aineopiskelijana ja/tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja.

  Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia sekä korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

  Osallistujan kotikunta
  Kotikunnalla ei merkitystä
  Ikäryhmät
  Kaikille työikäisille

  Osallistuminen

  Voit osallistua aikuisten perusopetukseen esimerkiksi aikuislukioissa, kansanopistoissa, joissakin ammattiopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Opetus annetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

  Osallistumisen edellytykset:

  Aikuisten perusopetus on tarkoitettu sinulle, joka et ole käynyt peruskoulua missään maassa. Sinun pitää osata jonkin verran suomea (A1.1/alkuvaiheen opinnot). Perusopetuksen päättövaiheessa sinun pitää osata jo paljon suomen kieltä (A2.2), että voit hakea tähän kouluun. Sinun elämäntilanteesi on oltava sellainen, että voit opiskella neljänä iltana viikossa (ma-to) ja tehdä kouluun kuuluvat kotitehtävät. Sinulla pitää olla motivaatio opiskella saadaksesi peruskoulun päättötodistuksen.

  Osallistumisen hyödyt:

  Aikuisten perusopetuksessa opit suomen kieltä samalla, kun opiskelet monia eri oppiaineita. Opit käyttämään suomen kieltä monipuolisesti. Tavoitteena on, että perusopetuksen suoritettuasi kielitaitosi on tasolla B1.

  Aikuisten perusopetuksessa voit oppia uusia taitoja ja kehittää niitä taitoja, jotka sinulla jo on. Aikuisten perusopetus kasvattaa itseluottamusta. Opit toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, parannat sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja tutustut muihin oppilaisiin.

  Aikuisten perusopetuksen suoritettuasi saat peruskoulun päättötodistuksen, jolla voit hakea opiskelemaan toisen asteen tutkintoa ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Opiskelu parantaa samalla sinun mahdollisuutta työllistyä Suomessa.

  Toteutustapa

  Toteutustapa

  Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos et ole suorittanut perusopetusta tai vastaavia opintoja Suomessa tai kotimaassasi eikä sinulla ole enää opiskeluoikeutta lasten ja nuorten perusopetuksessa. Voit suorittaa aikuisten perusopetuksen käymällä läpi kaikki kolme vaihetta tai vain osan niistä riippuen omasta lähtötasostasi ja osaamisestasi. Saat opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa otetaan huomioon aiemmat opintosi ja muutoin hankittu osaamisesi. 

  Aikuisten perusopetukseen voit myös osallistua, jos

  • olet 16–17-vuotias maahanmuuttaja ja sinulla on peruskoulun päättötodistus omasta kotimaastasi
  • olet aikuinen maahanmuuttaja ja sinun tarvitsee vahvistaa osaamistasi, jotta voit osallistua toisen asteen opintoihin.

  Aikuisten perusopetukseen valitaan ensisijaisesti oppivelvolliset. Tämän jälkeen oppilaiksi valitaan 18–25-vuotiaat. Jos paikkoja on vapaana, valitaan yli 25-vuotiaat

  Olet suorittanut aikuisten perusopetuksen koko oppimäärän, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikkien henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät.