Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön
  Asiakasnäkymä
  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
  Päivitetty 08.04.2024

  Duunikoutsi

  Duunikoutsi on maksuton nuoren (13-25 v.) työelämävalmentaja. Sovellus auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista. Lisäksi nuori saa tukea työnhakuun, CV:n ja työhakemuksen kirjoittamiseen, työhaastatteluun ja työelämän pelisääntöihin.
  Palvelun toteutustapa
  Etä- tai verkkopalvelu
  Kohderyhmä
  Perus tai 2. asteen koulutus puuttuu,
  Avoimille työmarkkinoille suuntaava,
  Kotoutumisajalla oleva,
  Kotoutumisajan ylittänyt,
  Pitkittynyt työttömyys,
  Työnhaun tukeminen ja neuvonta
  Palvelun kieli
  suomi
  ,
  ruotsi
  ,
  englanti
  ,
  arabia
  ,
  selkosuomi
  ,
  venäjä
  ,
  somali
  Maksullisuus
  Ei maksua

  Palvelun saavutettavuus

  Edellyttää digitaitoja
  Mahdollisuus anonyymiin asiointiin
  Mahdollisuus selkokieliseen palveluun
  Palveluun osallistuminen edellyttää omia työvälineitä
  Verkkopalvelu on saavutettava

  Kohderyhmä

  Duunikoutsi-sovellus on 13-25 -vuotiaille tarkoitettu palvelu. Duunikoutsissa on kolme valmennuskokonaisuutta sen mukaan oletko hakemassa:

  • TET-jaksolle - kun etsit TET-harjoittelupaikkaa
  • Kesätöihin tai harkkaan - kun etsit ensimmäistä kertaa kesätöitä, osa-aikatyötä tai työharjoittelupaikkaa
  • Työpaikkaa - uralle siirtyessä kun sinulla on jo hieman työkokemusta.

  Helpotettu versio – Sovelluksesta on olemassa kaksi versiota: Perusversio ja helpotettu versio. Helpotettu versio on sisällöltään kevyempi ja se on tehty selkosuomeksi. Helpotettu versio on suunnattu nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

  Kieliversiot – Sovellus on saatavilla suomeksi, selkosuomeksi, englanniksi, ruotsiksi, somaliksi ja arabiaksi. Somalin, arabian ja venäjän kieliversiot on toteutettu uudenlaisella tavalla, jossa selkosuomea yhdistetään nuoren omaan äidinkieleen. Tällä tavoin nuorta autetaan ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Edellä mainituilla kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.  

   

  Osallistujan kotikunta
  Kotikunnalla ei merkitystä
  Ikäryhmät

  Osallistuminen

  • Sovellus löytyy osoitteesta: www.duunikoutsi.fi. Duunikoutsi tarjoaa valmennusta asioihin, joita nuoren tulisi huomioida ennen työnhakua, työnhaun aikana, töiden aikana ja työjakson päättymisen jälkeen.
  • Nuori voi suorittaa sovelluksesta esim. Kesätöihin tai harkkaan -valmennuskokonaisuuden niin sanottuna työnhakukurssina. Tämä osio soveltuu kaikille niille nuorille, jotka hakevat töitä ensimmäisiä kertoja, oli kyseessä sitten työharjoittelujakso, osa-aikatyöt tai kesätyö. Sovelluksen videot eri ammateista auttavat nuorta hahmottamaan erilaisia työtehtäviä ja löytämään itselle kiinnostavia aloja. Ammatinvalintatesti Duunikone auttaa nuorta selvittämään nuorelle soveltuvia toimialoja. Erilaiset työelämätaitoihin liittyvät testit auttavat nuorta ymmärtämään työelämän pelikenttää ja tarjoavat vinkkejä, miten pärjätä työnhaussa. Eri haasteiden kautta sovelluksen osaamisprofiili poimii nuoren osaamista ja sanoittaa sen valmiiseen CV-pohjaan Duunikoutsin CV-koneessa. Sovelluksen kautta nuoren itsetunto vahvistuu ja nuori pääsee harjoittelemaan työelämässä tarvittavia taitoja juuri niin monta kertaa, kuin kokee sen tarpeelliseksi.
  • Duunikoutsin "Työpaikkaa -valmennuskokonaisuus" valmentaa työpaikan hakuun, kun kesätyökokemukset ovat jo takana päin ja on aika hakea työpaikkaa esimerkiksi opintojen jälkeen. Valmennus sisältää kattavammin vinkkejä ja syventää tietoa työelämätaidoista. Valmennuskokonaisuuden avulla nuori pääsee harjoittelemaan niitä taitoja, mitä työnhaussa, siihen valmistautumisessa, haastatteluissa tai työaikana tarvitaan. Tässä osiossa nuori saa myös itselleen valmiiksi täytetyn, osaamispohjaisen CV:n, Duunikoutsin CV-koneen avulla.

   

   

  Osallistumisen edellytykset:
  • Sovellus löytyy osoitteesta: www.duunikoutsi.fi. Sovelluksen voi ladata myös sovelluskaupoista. 
  • Sovellus on suunnattu 13-25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat hakemassa ensimmäisiä työpaikkoja tai joilla on jo jonkin verran kokemusta työnteosta esim. kesätöiden kautta. 
  • Sovelluksesta on olemassa kaksi versiota: Perusversio ja helpotettu versio. Helpotettu versio on sisällöltään kevyempi, eli se sisältää vähemmän haasteita ja on tehty selkosuomeksi. Helpotettu versio on suunnattu nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.
  Osallistumisen hyödyt:

  Duunikoutsin avulla opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja sanoittamaan omaa osaamistasi. Sovelluksen haasteita suorittamalla sinulle kertyy tarvittava tieto työelämää varten ja olet valmiimpi astumaan työelämään.

   

  Duunikoutsin avulla opit etsimään ja hakemaan töitä, työelämän pelisääntöjä, kirjoittamaan työnhakudokumentteja ja valmistautumaan työhaastatteluun. Duunikoutsin osaamisprofiili muodostaa sinulle kokonaiskuvan kaikesta osaamisestasi ja taidoistasi elämän eri osa-alueilta. Sovelluksen CV-koneesta saat vain muutamalla klikkauksella valmiiksi omilla tiedoillasi ja osaamisillasi täytetyn, osaamispohjaisen CV:n. 

   

  Toteutustapa

  Toteutustapa

  Maksuttoman Duunikoutsi-sovelluksen tavoitteena on valmentaa nuorta tulevaa työelämää varten sekä tukea nuorta omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamisessa.

  Nuori suorittaa sovelluksessa tehtäviä, joiden avulla hän oppii sanoittamaan osaamistaan, hakemaan töitä, kirjoittamaan työnhakudokumentteja, valmistautumaan työhaastatteluun ja tärkeitä työelämän pelisääntöjä. Duunikoutsin tehtävät sisältävät esimerkiksi haasteita, testejä, vinkkejä ja videoita. Sovelluksen osaamisprofiili kerää kaiken nuoren osaamisen samaan paikkaan eri elämän osa-alueilta. Duunikoutsin CV-kone räätälöi nuorelle valmiin sähköisen CV:n, johon sovellus poimii nuoren taidot ja osaamiset osaamisprofiilista.

  Sovellus tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa nuori voi harjoitella työn hakemista. Valmennuskokonaisuuksien osa-alueiden kautta nuorelle hahmottuu, mitä kaikkea asioita työelämään kuuluu, mistä on hyvä tietää ja mihin on hyvä valmistautua.

  Duunikoutsissa on kolme valmennuskokonaisuutta: 1) TET-jaksolle, kun nuori etsii TET-harjoittelupaikkaa 2) Kesätöihin tai harkkaan, kun nuori etsii ensimmäisiä työpaikkoja (esim. kesätyö, osa-aikatyö, harjoittelu) 3) Työpaikkaa, kun nuorella on jo työkokemusta.

  Duunikoutsista on tarjolla myös itseopiskelumateriaali, joka on suunnattu nuorelle Duunikoutsi-sovelluksen käytön tueksi ja se sisältää sovelluksen olennaisimmat työnhakuun liittyvät tehtävät. Lisäksi materiaali ohjaa nuorta muun muassa CV:n kirjoittamiseen ja Duunikoutsin CV-koneen hyödyntämiseen ansioluettelon tekemisessä. Suoritettuaan itseopiskelumateriaalin nuorella on paremmat valmiudet työnhakuun.

  Lisätiedot:
  Duunikoutsin somalin, arabian ja venäjän kieliversiot on toteutettu uudenlaisella tavalla, jossa selkosuomea yhdistetään nuoren omaan äidinkieleen. Tällä tavoin nuorta autetaan ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.