Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Vad är tillgänglighet i digitala tjänster?

Tillgänglighet innebär att olika digitala tjänster tar hänsyn till olika användare, deras behov och användningssituationer. Tillgänglighet till digitala tjänster säkerställer att alla kan använda tjänsterna så enkelt som möjligt.

Tillgängligheten till nättjänster inom den offentliga sektorn regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Tillgänglighet innebär att en mängd olika användare kan använda webbplatser och mobilapplikationer. Det betyder också användare med funktionsnedsättning eller de som använder tekniska hjälpmedel. Tillgänglighet inkluderar också principen om lättförståeligt onlineinnehåll.

Lagen kräver att innehållet som publiceras online följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell riktlinje som kraven bygger på. WCAG har tre olika målnivåer för tillgänglighet; A, AA och AAA.

Utvärdering av tillgänglighet

Tillgängligheten för Servicemanualen utvärderas under hela utvecklingens livscykel och tjänsten är utformad med tillgänglighetsprinciper i åtanke.

År 2024 ska tillgängligheten till tjänsten utvärderas av en extern leverantör. Observationerna och tillgänglighetsrapporten kommer sedan att läggas till sidan.