Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön
  Asiakasnäkymä
  ELY-keskus
  Päivitetty 14.02.2024

  Ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalvelu ostopalveluna

  Psykologin ohjausta ja tukea mm. uraan, ammatinvalintaan, elämäntilanteeseen, terveydentilaan, koulutukseen sekä jatkosuunnitelmiin liittyvissä valintatilanteissa ja haasteissa. Tavoitteena on tukea sinua tulevaisuuden ratkaisujesi tekemisessä.
  Palvelun toteutustapa
  Läsnäoloa vaativa palvelu,
  Yksilöohjaus
  Kohderyhmä
  Korkeasti koulutettu,
  Perus tai 2. asteen koulutus puuttuu,
  Avoimille työmarkkinoille suuntaava,
  Kouluttautumisesta kiinnostunut,
  Työnhaun tukeminen ja neuvonta
  Palvelun kieli
  suomi
  ,
  englanti
  ,
  ruotsi
  Maksullisuus
  Ei maksua

  Kohderyhmä

  Palvelu on tarkoitettu sinulle, joka toivot tukea ja ohjausta oman tilanteesi tarkastelemiseksi. Voit hakeutua palveluun, jos haluat esimerkiksi selkeyttää omia vahvuuksiasi, voimavarojasi, kiinnostustasi tai ammatillisia toiveitasi tai jos kaipaat apua koulutusalan valintaan, työelämässä koettuihin haasteisiin tai mietit alanvaihtoa. Voit hakeutua ohjaukseen myös, jos terveys, elämäntilanne tai oppimisvaikeudet rajoittavat valintojasi. Palvelua järjestää ELY-keskuksen hankkimat palveluntuottajat Uudenmaan alueella.

  Osallistujan kotikunta
  Kotikunnalla ei merkitystä
  Ikäryhmät
  Kaikille työikäisille

  Osallistuminen

  Oma vastuuasiantuntijasi työllisyyspalveluissa voi suostumuksellasi ilmoittaa sinut ostopalveluna toteutettavaan ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalveluun sovituille palveluntuottajille, mikäli ohjautuminen oman organisaation psykologeille ei ole mahdollista. Saat yhteyden omaan vastuuasiantuntijaasi esim. Oma asioinnin kautta.

   

  Osallistumisen edellytykset:

  Psykologipalveluun osallistumisen edellytyksenä on, että olet kiinnostunut osallistumaan palveluun pohtiaksesi tilannettasi yhdessä psykologin kanssa. 

  Osallistumisen hyödyt:

  Jatkosuunta ja urapolku selkeytyvät, tieto vaihtoehdoista lisääntyy, osaaminen tunnistetaan ja näin ollen mahdollisuudet myös työllistymiselle kasvavat.

   

   

  Palveluun osallistumiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Suostumuksen pyytää asiakkaan oma vastuuasiantuntija ohjatessaan asiakkaan palveluun. Asiakas antaa suostumuksen palveluun ohjaamiselle ja tiedonvaihdolle lähettävän tahon ja palveluntuottajan välillä koskien tarpeellisia työllistymiseen ja työnhakuun liittyviä tietoja.

  Toteutustapa

  Toteutustapa

  Psykologin ohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan yhdessä psykologin kanssa omaa tilannettasi ja toiveitasi sekä saamaan uusia näkökulmia. Ohjauksen tavoitteena on tukea sinua tulevaisuutesi ratkaisujen tekemisessä.

   

  Psykologin ohjaus on luottamuksellista ja maksutonta palvelua. Ohjausta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakkaita palvellaan kasvokkain, puhelimitse ja videoyhteydellä.

   

  Yksittäinen ohjauskeskustelu kestää noin tunnin. Keskusteluja voi olla yhden tai useamman kerran. Ohjaukseen voi sisältyä myös tehtäviä, testejä ja työ- tai koulutuskokeiluun ohjaamista.

  Lisätiedot:
  Palvelua järjestetään palveluntuottajan toimipisteissä Uudellamaalla.